Program 2017

Programmet till TDBI 2017 är stort sett klart och kommer presenteras löpande närmsta veckorna. I år kör vi två parallella spår med mycket teknik med fokus på infrastruktur och systemutveckling.

Ni kan se fram emot bland annat…

Om presentationerna

 

Monitorering för alla – Carl Bergquist, Grafana Labs

Så fort din produkt börjar skapa värde vill du med största sannolikhet vara säker på att den uppför sig som förväntat. Det är då du börjar kolla på lösningar för att övervaka och verifiera att så är fallet. Det vill säga – monitorering.

Men vad är monitorering? Och vilka verktyg finns det och hur har de utvecklats på senare tid?

Carl kommer gå igenom vad monitorering är och några sätt det kan ske på följt av hur utvecklingen mot containers, mikrotjänster och continuous deployment kräver bättre och mer flexibla verktyg för monitorering.

Om talaren: Carl har alltid haft ena foten i operations och ena i utveckling. Älskar att se personer lära sig mer om deras system och kunder med hjälp av metrics. Tror starkt på att communityn kan skapa mer än en enskild organisation kan själv.

 

Accesskontroll via 802.1x – Magnus Backlund, B3IT Connect

802.1x är IEEE standarden för PNAC (Port-based Network Access Control) och används för att autentisera enheter som vill ansluta till LAN eller WLAN. Denna presentation går igenom accesskontroll och hur 802.1x i kombination med MAB (MAC Authentication Bypass) möjliggör detta. Vilka grundförutsättningar behövs, vad behöver man tänka på vid implementation och vad finns det för fallgropar?

Om talaren: Magnus har jobbat med nät och nätsäkerhet i snart 20 år med erfarhet både från offentlig och privat sektor både som konsult och anställd. Magnus är idag expertkonsult och CTO på B3IT Connect.

 

How to code with hundreds of women – Myky Tran, Pink Programming

Mer information kommer inom kort

 

Security in Bluetooth Mesh – Christoffer Jerkeby, F-Secure

A deep walkthrough of the security and risks associated with using Bluetooth-Mesh 1.0 and comparisons with other protocols when choosing a future for IoT.

Om talaren: A security researcher and consultant with background in telecom and protocols.

 

React, A JavaScript library for building user interfaces – Muqeet Kahn, B3IT Innovation

I den pågående JavaScript-renässansen har React JS blivit ett populärt och allmänt använt JavaScript-bibliotek för att bygga användargränssnitt. Inledningen blir en övergripande genomgång av Reacts bakgrund och struktur från en backend-utvecklares perspektiv. Därefter skapar vi en återanvändbar komponent genom att använda Reacts deklarativa, effektiva och flexibla sätt. Även dessa applikationer behöver såklart testas. Därför tittar vi på några verktyg du kan använda för att testa React-komponenter.

Om talaren: Muqeet är en senior fullstack-utvecklare som har sin bakgrund i Java/backend-utveckling. Med åren har det också blivit mycket frontend och med kvalitet och robusthet i fokus satsar han gärna på automatiserade tester.

 

Profilering i produktionssystem och automatisk analys med med Java Flight Recorder och Java Mission Control – Klara Ward, Oracle

Java Flight Recorder är ett profileringsverktyg designat för produktionssystem, det ingår i Oracles JDK. Det går att slå på när du behöver undersöka beteendet hos din java-applikation, utan att starta om applikationen. Lär dig hur man skapar inspelningar och hur man analyserar dem med hjälp av Java Mission Control. I JDK 9 ingår ny funktionalitet, såsom ett supportat API för att skapa eget profileringsdata, automatisk analys och ett uppdaterat grafiskt gränssnitt.

Om talaren: Klara är en senior utvecklare i Java Mission Control-gruppen på Oracle. Hon har arbetat med Java Mission Control och JRockit-JVM:n sedan 2002.

 

Open Source on Wheels – Johan Thelin, Luxoft

In the last few years, a seismic shift has taken place in the automotive infotainment industry, going from proprietary solutions to open source platforms and collaboration. In this talk, we discuss some of the key challenges and their technical solutions, but also what lays ahead – how can we learn from automotive and bring open source collaboration to other industries. This talk will take you from electrical engineering to stunning user interfaces packaged in one of the most expensive consumer electronics devices on the market – cars.

Om talaren: Johan Thelin works as a system architect at Luxoft. He runs foss-gbg and foss-north and has authored The Foundations of Qt Development, The QML Book and was the Qt Champion of 2016. He has worked almost 20 years with Qt and more than 10 years with embedded Linux. A dedicated Debian user, he still has fond memories of installing his first boxed RedHat 5.1 back in the later 90’s.

 

Serverprovisionering med Terraform och Ansible – Marcus Ahnve, Valtech

Med hjälp av Terraform och Ansible kan automatisera och hantera hela sin infrastruktur- och applikationsprovisionering i form av kod. Marcus visar hur man enkelt kan konfigurera och starta en server via Terraform för att sedan deployar och konfigurerar mjukvaran via Ansible. Live!

Om talaren: Marcus har programmerat sedan 80-talet och byggt grejer på webben sedan 90-talet. Han får betalt för att hjälpa organisationer med teknik
och processer kring mjukvaruutveckling.

 

Did common sense die in 1972 ? – Fredrik Söderblom, XPD och Tomas Lövquist, B3IT

How do you turn Swedish common sense into practical work in an Audit over the pond? Having worked in the IT-industry for more then 50 years together, we have a hard time understanding why we see the same errors being repeated over and over again so let us take you on a journey that starts with the legal agreements all the way down to the bits and bytes and finally ends up in a report that might jeopardize the CIO’s income…

Om talarna: Fredrik has been working in the IT industry for more than 25 years, and has been involved with the Internet and security since 1992, when he designed and implemented the first firewall for Hewlett Packard in northern Europe. He has designed and implemented various network perimeter security solutions in Europe and the United States, as well as performed numerous security audits. He is also the founder and CEO of Storedsafe AB and XPD AB, and comes with the highest recommendations from his peers in the security industry both in Sweden and abroad.

Tomas started out at IBM’s manufacturing plant in Jarfalla, and the moved on to IBM marketing as a technical consultant, assisting with pre/post sales-projects. Next stop was Hewlett-Packard as a technical consultant, where he meet Fredrik, focusing on network-security. Most of his customers came from the financial arena, including banks and insurance companies. In 2008 he was recruited to one of Sweden’s largest Banks, where he held several security related positions. Now he works as a security consultant for B3IT Init AB, and assists different Swedish governments to uphold a decent level of security.

 

Modell-baserad testning – Dr Fredrik Abbors, B3IT Init

Modell-baserad testing är en metod för testautomation som bygger på automatisk generating av test från modeller som beskriver systemets beteende. Modell-baserad testing lämpar sig bäst för funktionell testning men under min forskning försökte vi även anpassa MBT principen för testning av prestanda. Metoden har påvisat många fördelar men kämpar fortfarande med att bryta sig in i “riktiga” världen eftersom den ofta anses som för akademisk eller inte är applicerbar på komplexa system. För att utmana detta synsätt valde vi testa våra metoder på system tagna ur företagsvärlden.

Om talaren: Fredrik kommer ursprungligen från Finland och har doktorerat vid universitetet i Åbo. På fritiden är det naturen och nya platser som kallar. Mat och vin är ett stort intresse och han ägnar gärna lediga stunder till att fördjupa sig i ämnen som teknik, politik, filosofi och naturvetenskap.