2 nya presentationer

Intresserad av användargränssnitt? Då vill du nog lyssna på hur du kan konstruera reaktiva applikationer med hjälp av JavaScript-biblioteket React. Muqeet Kahn från B3IT Innovation visar dig hur.

Om säkerhet istället är ditt gebit missa då inte Fredrik Söderblom från XPD och Tomas Lövquist från B3IT Init som mellan sig har 50 års erfarenhet av att se samma fel göras om och om igen…

Program 2017