Slides från presentationerna

Vi håller på och samlar in presentationerna från dagen och dessa finns under respektive talare på programsidan